פש"ר 5076/04 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' מבוא אילת תיירות

בתיק זה משרדנו יצג את הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ במסגרתו נעתר ביהמ"ש לבקשת הבנק לאכיפת שעבודים ומינוי כונס נכסים לנכסיה וזכויותיה של החברה, מבוא אילת תיירות ונופש בע"מ (להלן:"החברה"), המשועבדים לבנק באגרות חוב ושטר משכנתא.

לצפייה בפסק הדין המלא בפש"ר 5076-04 הבנק הבינלאומי לישראל בע"מ נ' מבוא אילת תיירות.